۱. مشاوره و خدمات روان شناختی

 • تعیین نوبت مشاوره تلفنی، حضوری و مجازی
 • کمک هزینه مشاوره
 • صدای مشاور ، مشاوره تلفنی رایگان سازمان بهزیستی (۱۴۸۰)
 • لیست مراکز مشاوره و خدمات روانشناسی کشور

۲. برنامه های ارتقاء سلامت روانی اجتماعی و بهبود کیفیت زندگی

 • آموزش پیش از ازدواج
 • ثبت درخواست شرکت در دوره های آموزشی
 • ثبت درخواست تدریس
 • آموزش زندگی خانواده
 • ثبت درخواست شرکت در دوره های آموزشی
 • ثبت درخواست تدریس
 • آموزش بلوغ و نوجوانی
 • ثبت درخواست شرکت در دوره های آموزشی
 • ثبت درخواست تدریس

۳. آموزشهای مداوم تخصصی روانشناسان و مشاوران

۴. ارزیابیهای روانشناختی و خدمات غربالگری

 • غربالگری اضطراب کودکان ۵ تا ۶ ساله
 • ارزیابی سلامت روانی

۵. مداخلات روانشناختی در بحران ها و بلایای طبیعی(محب)

 • معرفی پایگاههای محب
 • فراخوان تیم های محب در زمان بحران

۶. خدمات سلامت روان در مراکز و موسسات ارائه دهنده خدمات سلامت

 • اقدامات اجتماع محور در مراکز سلامت روان محلی
 • تیم های اجتماع محور
 • آموزش های ارتقائ سلامت محله محور
 • خدمات سلامت روان و برنامه های آموزشی در مراکز مثبت زندگی
 • خدمات سلامت روان و برنامه های آموزشی در پایگاه های سلامت روان اجتماعی و موسسات پیشگیری

آدرس: تهران، میدان امام خمینی(ره)، خیابان فیاض‌بخش، شماره ۱۱۲۱، سازمان بهزیستی کشور
۶۶۷۰۲۰۰۱_۰۲۱

استفاده از مطالب برای تمامی رسانه ها آزاد است.