آدرس: تهران، میدان امام خمینی(ره)، خیابان فیاض‌بخش، شماره ۱۱۲۱، سازمان بهزیستی کشور
۶۶۷۰۲۰۰۱_۰۲۱

استفاده از مطالب برای تمامی رسانه ها آزاد است.